Jak emocjonalnie przygotować dziecko do szkoły

poradniki.jpg

Rola rodziców
Rodzice odgrywają bardzo istotna rolę w przygotowaniu dziecka, pod względem emocjonalnym, do podjęcia nauki szkolnej. Pedagodzy i psychologowie formułują szereg zadań i rad, które rodzice powinni wziąć pod uwagę, przygotowując dziecko do przejścia ze środowiska przedszkolnego do nowego dla dziecka środowiska szkolnego.

Oto niektóre z tych rad:
1. Koniecznie zapewnijcie dziecku poczucie bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego. Zapewniajcie, ze je kochacie, doceniacie, akceptujecie.
2. Łagodźcie lęk przed szkołą, wypełniając dziecku czas atrakcyjnymi zabawami, spacerami i rozmowami.
3. Wzmacniajcie dziecko, podnosząc poczucie jego wartości. Stosujcie wiele pochwał słownych, nagród, nie krytykujcie, pomagajcie w znajdywaniu sposobów rozwiązywania problemów, poprawiania błędów.
4. Nie stawiajcie dziecku zbyt wygórowanych wymagań. Liczcie się z jego indywidualnymi możliwościami.
5. Wzmacniajcie relacje z dzieckiem. Poświęcajcie mu dużo uwagi, czasu, pytajcie o jego potrzeby, w miarę możliwości spełniajcie jego pragnienia.
6. Chrońcie dziecko przed budowaniem negatywnego obrazu szkoły. Nie straszcie szkoła, nauczycielem, nauką, własnymi doświadczeniami.
7. Budujcie wraz z dzieckiem pozytywny obraz szkoły. Zwiedźcie z dzieckiem szkołę przed rozpoczęciem w niej nauki, cieszcie się razem z nim z nowego tornistra, podręczników, przyborów szkolnych. Wspominajcie swoje pozytywne doświadczenia związane ze szkołą.
8. Wsłuchajcie się w emocje dziecka. Obserwujcie je, pytajcie co czuje i dlaczego, analizujcie jego zachowanie, zastanawiajcie się nad przyczynami smutku lub niepokoju.
9. Pozwalajcie dziecku na wyrażanie emocji. Nie gniewajcie się gdy dziecko np. płacze, waszym zdaniem, bez powodu.
10. Zapewnijcie dziecko, że wszystko będzie dobrze. Przedstawcie pozytywne aspekty chodzenia do szkoły, z optymizmem patrzcie w przyszłość, nie przenoście swojego lęku na dziecko.

Rola przedszkola
Nie tylko rodzina, również przedszkole stara się jak najlepiej przygotować dziecko do podjęcia obowiązków szkolnych. Gotowość szkolna dziecka zależy w dużym stopniu od jego indywidualnej dojrzałości, ale także od wkładu pracy w naukę wypełniania obowiązków. Oprócz wiedzy i umiejętności, koniecznych do podjęcia obowiązków szkolnych, dziecko uczy się przedszkolu funkcjonowania w grupie rówieśników, panowania nad emocjami, dłuższego skupienia uwagi nad zadaniem, przyjmowania zarówno sukcesów, jak i porażek, wiary we własne siły, samodzielności, pokonywania trudności. Każdemu dziecku staramy się wskazać jego mocne strony i sposób radzenia sobie z własnymi słabościami.

Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do obowiązku szkolnego
Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do szkoły to:
· dbałość o zdrowie fizyczne dziecka poprzez kontrole lekarskie i zalecenia lekarza, stworzenie odpowiednich warunków bytowych
· kształtowanie prawidłowej wymowy i rozwijanie słownictwa poprzez częste rozmowy, czytanie, opowiadanie, zadawanie pytań,
· rozwijanie logicznego myślenia i zapamiętywanie poprzez zachęcanie dziecka do obserwacji, wyciągania wniosków, interpretacji zjawisk,
· wyrabianie umiejętności spostrzegania istotnych szczegółów, analizowania poprzez kontakt z grami logicznymi, zabawkami dydaktycznymi, układankami,
· dbałość o prawidłowy rozwój ruchowy dziecka- ćwiczenie sprawności rąk poprzez rysowanie, wycinanie, lepienie,
· nauczanie szanowania książek, zeszytów, przyborów szkolnych,
· rozbudzenie zainteresowania szkołą i nauką,
· zapewnienie dziecku uregulowanego trybu życia, czasu na zabawę, naukę ale i na odpoczynek.

Powrót na początek strony