Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową

Poradnik.jpg

Opanowanie umiejętności czytania i pisania zależy nie tylko od prawidłowego funkcjonowania analizatora wzrokowego, ale również słuchowego. Ważne jest więc zarówno to, jak nasza pociecha widzi, ale również to, jak słyszy. Dziecko z zaburzoną percepcją słuchową ma trudności ze zrozumieniem długich i skomplikowanych poleceń słownych oraz z zapamiętywaniem trudnych wyrazów. Dziecko często nieprawidłowo dokonuje syntezy wyrazu, to znaczy składania wyrazu z głosek (usłyszane kolejne głoski „k-o-t-e-k” nie od razu oznaczają wyraz „kotek”), jak i analizy, czyli głoskowania (wymienienie głosek, z których składa się wyraz „kotek”). Powyższe trudności przekładają się w efekcie na problemy w czytaniu całych wyrazów, a w dalszej kolejności zdań. Nieprawidłowości w obszarze percepcji słuchowej obejmują ponadto:

– kłopoty z zapamiętywaniem dni tygodnia, pór roku,
– przekręcanie słów (na przykład „kordła” zamiast „kołdra”),
– wolne pamięciowe opanowywanie wierszyków i rymów.
Zarówno rodzice jak i nauczyciele mogą usprawniać funkcję słuchową na wiele sposobów:

– Rozróżnianie i rozpoznawanie dźwięków (przy zamkniętych oczach dzieci wsłuchują się w odgłosy, np. stukania w coś, rozdzierania papieru).
– Ćwiczenia z rytmem (wystukiwanie rytmu według zaprezentowanego wzoru lub skakanie w rytmie).
– Tworzenie rymów do podanego wyrazu.
– Ćwiczenia związane ze słowami:
– wymyślanie wyrazów na określoną głoskę,
– podział wyrazów na sylaby i na głoski,
– rozpoznawanie głosek na początku i na końcu wyrazu.
Powyższe ćwiczenia należy stosować często, pamiętając jednak o stopniowaniu trudności. Zaczynamy więc od zagadnień prostych i łatwych, a po ich opanowaniu mogą pojawiać się zadania trudniejsze. Jeśli dziecko ma przegłoskować wyrazy lub też dokonać ich syntezy (składania z głosek), na początku podajemy krótkie słowa: kot, dom, osa, Ala, lala, mama, tata. Dopiero w trakcie kolejnych ćwiczeń wprowadzamy dłuższe wyrazy: kotek, lampa, balon i inne.

Powrót na początek strony