Terminy spotkań

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023.

Do 15.09.2022r. zebranie z rodzicami wszystkich grup przedszkolnych – organizacja roku szkolnego.

27.10.2022r. – we wszystkich grupach przedszkolnych. Zapoznanie z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej. Przedstawienie kierunków pracy z dziećmi.

12.01.2023r. – we wszystkich grupach przedszkolnych. Ocena wdrożonych działań i podsumowanie I semestru.

26.04.2023r. – podsumowanie rocznej pracy dla 5,6-latków. Wyniki końcowej diagnozy przedszkolnej. Ocena wdrożonych działań i podsumowanie II semestru.

11.05.2023r. – podsumowanie rocznej pracy dla 3,4-latków. Wyniki diagnozy końcowej. Ocena wdrożonych działań i podsumowanie II semestru.

*W wyjątkowych sytuacjach lub na prośbę rodziców, termin lub godzina zebrania może zostać przesunięta.

Powrót na początek strony