Zajęcia dodatkowe

Kółko historyczne
W procesie kształtowania u dzieci obrazu Ojczyzny ważną rolę odgrywa przybliżenie symboli narodowych. Stanowią one łącznik między historią narodu, jego teraźniejszością i przeszłością. Ważne jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia oraz wpajanie ciekawości poznawczej. Wspólne przeżywanie świąt narodowych i lokalnych, opieka nad miejscami pamięci narodowej, uczestnictwo w programach i konkursach o charakterze patriotycznym, wycieczki historyczno-krajoznawcze, śpiew pieśni patriotycznych integrowały i ukazywały dzieciom współczesne oblicze patriotyzmu. W bieżącym roku szkolnym utrwalamy zdobyte wiadomości – znajomość legend, symboli narodowych i przynależność narodową u dzieci, kształtujemy postawy emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju, pozytywne zachowania społeczne, cechy charakteru dobrego Polaka-patrioty. Dalszymi zamierzeniami naszego programu jest przybliżenie dzieciom kultury i historii różnych regionów Polski, poznawanie legend i obrzędów związanych z tymi regionami. W uatrakcyjnianiu i realizacji w/w zadań zawsze chętnie służą nam pomocą: historyk Zbigniew Kiełb, harcerze z puławskiego hufca, członkowie Legionu Strzeleckiego.

Koło sportowe
Wiek przedszkolny to okres wzmożonego wzrostu organizmu dziecka. Wszechobecny ruch związany jest z poprawianiem zdrowia, sprawności ruchowej, z kształtowaniem właściwych nawyków, a szeroko pojęte zdrowie kojarzy się przede wszystkim z prawidłowym rozwojem fizycznym i pełną sprawnością ruchową. W obecnych czasach, w dobie rozwoju techniki, dzieci są bardzo podatne na kształtowanie się nawyków niezbędnych dla zdrowia, właściwego rozwoju, sprawności fizycznej i zdolności ruchowych. Sprawność fizyczna zależy przede wszystkim od wieku i poziomu rozwoju psychofizycznego, ale przede wszystkim od dotychczasowych działań i nabytych umiejętności. Dzięki gimnastyce całego ciała kształtuje się sylwetka, ale także gibkość i skoczność. Dzieci uczą się kontrolować ruch i swoje ciało, poznają swoje możliwości. Zajęcia łączące zabawę, ruch i muzykę sprawiają, iż dzieci się ośmielają, nabierają pewności siebie, poznają swoje ciało, łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami. Dlatego też, od najmłodszych lat należy w dzieciach zaszczepiać miłość do sportu, do ruchu w różnych formach, by mogły się dobrze rozwijać we wszystkich sferach życia – zgodnie z przysłowiem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W związku z obserwowaną coraz dużą potrzebą ruchu dzieci uczęszczających do przedszkola postanowiłam opracować i wdrożyć program kółka sportowego „Mali sportowcy”. Program ten jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Koło taneczne
Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Natomiast dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, kreatywność, aktywność i samodzielność dzieci. Taniec wyrabia w dziecku umiejętności skupiania uwagi, szybkiej orientacji, uczy przestrzegać ładu i porządku, wyrabia pozytywne cechy charakteru. Podsumowując, taniec jest przejawem ruchowej działalności człowieka oraz istotnym elementem wychowania dzieci i młodzieży. Wykorzystanie tańca w pracy z dziećmi daje duże możliwości w kierowaniu rozwojem ich osobowości i sprawności psychofizycznej. Różnorodność form tanecznych umożliwia wprowadzenie tańca do pracy z wszystkimi grupami wiekowymi. Zabawowa forma działalności tanecznej sprzyja odprężeniu psychicznemu, zmniejsza napięcia i likwiduje źródła frustracji. Dzieci wyzbywają się kompleksów, zahamowań, otwierają się na świat, są spontaniczne i bardzo często odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej.

Koło badawcze

Powszechnie wiadomo, iż dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy tego typu stanowią podstawę wszechstronnego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki, a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

 

Powrót na początek strony