Zasady organizacji

rysunek1_0.jpg

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam:

  1. Zarządzenie nr A/11/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy,
  2. Szczegółowe zasady rekrutacji
Powrót na początek strony