Konferencja: Wspomaganie nauczycieli i rodziców w zakresie oceny funkcjonowania dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego.

W dniu 7 listopada 2023 roku odbyła się w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Puławach konferencja o tematyce "Wspomaganie nauczycieli i rodziców w zakresie oceny funkcjonowania dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego - możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Rola muzyki we wczesnym rozwoju dziecka."

Celem konferencji było:

1. Poszerzenie wiedzy nauczycieli oraz rodziców na temat dysfunkcji przetwarzania słuchowego i jego roli w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

2. Diagnostyka oraz wskazówki terapeutyczne dl rodziców i nauczycieli.

3. Pogłębianie wiedzy na temat znaczenia muzyki we wczesnym rozwoju dziecka.

4. Wymiana doświadczeń między prelegentami a uczestnikami konferencji.

Powrót na początek strony