PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA

5.jpg

Opracowane na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka

Przedszkolak ma prawo do:

 1. Życia i rozwoju. Oznacza to, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć warunki gwarantujące bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dziecka (zdrowe i urozmaicone jedzenie, sen i odpoczynek, opieka i ochrona)
 2. Poszanowania godności osobistej. Oznacza to, że dziecka nie wolno bić, znęcać się, poniżać , jest to niedopuszczalne i karalne
 3. Prawo do wychowania w rodzinie. Oznacza to, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba ze z bardzo ważnych powodów; gdyby jednak rodzice byli osobno dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem
 4. Prawo do wypowiedzi. Oznacza to, ze dziecko może wyrażać własne zdanie, opinie, uczucia, może aktywnie dyskutować z dziećmi i dorosłymi, ma prawo być wysłuchane
 5. Prawo do akceptacji. Oznacza to, że wszystkie dzieci są sobie równe, bez względu na wygląd, zdolności, rasę, wiarę, czy narodowość czy inne poglądy, mają być akceptowane takimi, jakimi są
 6. Prawo do nauki. Oznacza to, że dziecko ma prawo do pytania, badania, eksperymentowania i zdobywania wiedzy oraz rozwijania własnych umiejętności, w sposób na jaki pozwalają mu jego zdolności i indywidualne tempo rozwoju
 7. Prawo do tożsamości. Oznacza to, że dziecko ma imię i nazwisko, które powinno znać a dzieci i dorośli w kontaktach powinni się zwracać do niego po imieniu
 8. Prawo do wyboru towarzysza zabaw. Oznacza to, że dziecko ma prawo do zabawy, może wyrażać swoje pragnienia dotyczące zabawy i wyboru towarzysza a także ma prawo do odmowy uczestnictwa w zabawach i innych czynnościach z rówieśnikami i dorosłymi (ograniczone względami bezpieczeństwa)
 9. Prawo do prywatności. Oznacza to, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy rodzinne

Dziecko musi zrozumieć, ze funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych ale również dawaniu siebie innym

Przedszkolak ma obowiązek:

 1. Kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i dorosłych
 2. Zachowywać się zgodnie normami i zasadami w grupie i przedszkolu
 3. Służyć pomocą młodszym i słabszym
 4. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim
 5. Dbać o wspólne sprzęty i zabawki i estetykę otoczenia
 6. Starać się w miarę możliwości wywiązywać z przyjętych obowiązków
 7. Respektować polecenia nauczyciela
 8. Przyjaźnie odnosić się do świata przyrody

Dziecko ma prawo do znajomości swoich praw i obowiązków.

 

Powrót na początek strony