Puławski Projekt Edukacyjny "Razem pomagamy innym".

1020-6172.jpg

Nasze przedszkole bierze udział w Puławskim Projekcie Edukacyjnym "Razem pomagamy innym".

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Projekt jest skierowany do dzieci z Miejskich Przedszkoli w Puławach. Zakłada wizyty w poszczególnych placówkach przez przedstawicieli Stowarzyszenia „Życie z chorobą nie musi być smutne” im. Karoli Majewskiej i edukację poprzez czytanie dzieciom bajek i rozmowę z nimi o różnych pozytywnych i negatywnych uczuciach. W rozmowach przedstawiciel Stowarzyszenia poruszy także temat sytuacji dzieci chorych i przebywających w szpitalach. Wizyta w jednym oddziale przedszkolnym ma trwać od 15-stu do 30-stu minut w zależności od wieku dzieci. Edukacja dzieci odbywać się będzie poprzez atrakcyjną dla nich formę czytania bajek i rozmowy o tych treściach. Efektem wizyty przedstawiciela Stowarzyszenia w danym przedszkolu będzie laurka/praca plastyczna, którą dzieci w kolejnych dniach wykonają z nauczycielkami, a prace trafią do chorych dzieci przebywających w szpitalu w Puławach.

CELE PROJEKTU:

  1. Upowszechnianie wiedzy o sytuacji niepełnosprawnych i przewlekle chorych pacjentów szpitali dziecięcych.
  1. Kształtowanie postaw społecznych i wprowadzenie dzieci w świat wartości w tym ofiarności, współpracy, solidarności, odpowiedzialności, szacunku i empatii.
  1. Aktywizowanie dzieci w pomaganie potrzebującym, promowanie idei dobroczynności.
  2. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby chorych rówieśników.
  3. Integrowanie grupy przedszkolnej.
  4. Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność i innowacyjność.

TREŚCI EDUKACYJNE ZAWARTE W BAJCE

Podstawą pracy z dziećmi będzie książka pt. „Basia. Wielka księga o uczuciach”, autorstwa Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak.

W książce, w przystępnej dla dzieci w wieku przedszkolnym formie, przedstawione są różnorodne uczucia, zarówno pozytywne jak: empatia, współczucie, wybaczenie, nadzieja, wdzięczność oraz negatywne, czyli złość, zawiść czy nielubienie.

Powrót na początek strony